Y Wyddgrug
Y Wyddgrug
Bangor
Bangor
Caernarfon
Caernarfon
Llandudno
Llandudno
Aberystwyth
Aberystwyth
Y Drenewydd
Y Drenewydd
Abertawe
Abertawe
Caerfyrddin
Caerfyrddin
Abergwaun
Abergwaun
Caerdydd
Caerdydd
Casnewydd
Casnewydd
Pontypridd
Pontypridd
Aberdar
Aberdar
Wales
Gogledd Cymru Canolbarth Cymru De Orllewin Cymru De Ddwyrain Cymru Cymoedd Y De Ddwyrain
 

Cyfweliadau

SITE:Previous
SITE:Previous
1
2SITE:Next
SITE:Next 9

Cyfweliad Julian Clary

Cawsom air gyda’r digrifwr Julian Clary cyn iddo gychwyn chwarae rhan Spirit of the Beans ym mhanto 2013 y Theatr Newydd, Caerdydd, Jack and the Beanstalk.


Cyfweliad Josh Widdicombe

Cawsom air gyda’r digrifwr Josh Widdicombe cyn cychwyn pedwaredd Ŵyl Gomedi blynyddol Machynlleth.


Cyfweliad Gareth Thomas

Cawsom air gyda chyn gapten tîm rygbi Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon, Gareth Thomas, ynghylch ei berfformiad fel y Genie yng nghynhyrchiad Theatr y Stiwt o Aladdin.


Cyfweliad Emmy the Great

Cawsom air gydag Emmy the Great cyn ei hymddangosiad yng Ngŵyl Lenyddiaeth Dinefwr.


Cyfweliad Lloyd Langford

Cyn dechrau’r drydedd  Ŵyl Gomedi Flynyddol ym Machynlleth cawsom air gyda’r digrifwr o Gymru Lloyd Langford.


Cyfweliad Connie Fisher

Cawsom air gyda’r actores a’r gantores o Sir Benfro Connie Fisher ynghylch ei rhan ddiweddaraf sef Ruth Sherwood yn y comedi cerddorol Wonderful Town.


Cyfweliad Jodie Marie

Cawsom air gyda’r gantores o Arberth Jodie Marie ynghylch llety gwely a brecwast, llamu o glogwyni a’i halbwm cyntaf, Mountain Echo.


Cyfweliad Katherine Jenkins

Cawsom air gyda’r mezzo-soprano o Gymru, Katherine Jenkins, ynghylch rhedeg, rygbi ac achub y byd gyda sgriwdreifer wedi torri.


Cyfweliad Kevin Sinnott

Yr arlunydd o Gymru, Kevin Sinnott yw un o artistiaid ffigurol amlycaf Prydain. Cynhelir ei arddangosfa ddiweddaraf yn Oriel Martin Tinney yn ystod mis Hydref 2011.


Cyfweliad Alex Jones

Daeth y cyflwynydd o Rydaman Alex Jones i amlygrwydd cenedlaethol y llynedd ar ôl gwisgo mantell Christine Bleakley fel cyflwynydd rhaglen BBC One, The One Show. Bydd yn dychwelyd i Gymru ym mis Medi er mwyn cyflwyno BBC Proms yn y Parc yng Nghaerffili.