Y Wyddgrug
Y Wyddgrug
Bangor
Bangor
Caernarfon
Caernarfon
Llandudno
Llandudno
Aberystwyth
Aberystwyth
Y Drenewydd
Y Drenewydd
Abertawe
Abertawe
Caerfyrddin
Caerfyrddin
Abergwaun
Abergwaun
Caerdydd
Caerdydd
Casnewydd
Casnewydd
Pontypridd
Pontypridd
Aberdar
Aberdar
Wales
Gogledd Cymru Canolbarth Cymru De Orllewin Cymru De Ddwyrain Cymru Cymoedd Y De Ddwyrain
 

Stiwdio / Lle

Butetown Artists

BayArt Gallery

54 b/c Bute Street
Cardiff Bay
CF10 5AF
Map
Amseroedd: Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 12 - 5
Pris:
Dyddiad: 26 Med 17 - 20 Hyd 17
Stiwdio / Lle

Prosiect curadurol dan arweiniad artistiaid yw LLE, sy’n canolbwyntio ar arlunio cyfoes, ei ddisgwrs, a chreu dialogau ymarferol rhwng artistiaid. Er mai LLE yw enw’r prosiect, nid yw’n gaeth i un ‘lle’ penodol, ac felly mae’n rhydd i ryngweithio ac ymgysylltu ag ymarfer artistiaid mewn ffyrdd newydd.

Bydd yr arddangosfa yn BayArt yn archwilio syniadau am y stiwdio o ran cysyniad a lleoliad. Yng ngeiriau LLE ei hun – “Nid ‘encilio i’r stiwdio’ a wna artistiaid; trwy ymarfer peintio mewn stiwdio maent yn ail-ymgyfarwyddo â  lleoedd eraill, yn ail-ddelweddu byd, nid dim ond sylwi arno a’i gofnodi mewn paent.” Mae’r arddangosfa’n archwilio’r syniad hwn o ‘stiwdio/lle’ ym myd arlunio cyfoes fel lle sy’n ennyn meddyliau mewnol a dychmygiadau allanol.

Mae’r arddangosfa wedi’i churadu gan Liam O’Connor ac yn cynnwys gwaith gan Aglaé Bassens, Anna Freeman Bentley, Mathew Burrows, Andrew Cranston, Gordon Dalton, Lara Davies, Dan Howard-Birt ac Iwan Lewis.

Bydd LLE yn mynd â’r sioe hon i Oriel Gyfoes Manceinion 27-29 Hydref 2017