Y Wyddgrug
Y Wyddgrug
Bangor
Bangor
Caernarfon
Caernarfon
Llandudno
Llandudno
Aberystwyth
Aberystwyth
Y Drenewydd
Y Drenewydd
Abertawe
Abertawe
Caerfyrddin
Caerfyrddin
Abergwaun
Abergwaun
Caerdydd
Caerdydd
Casnewydd
Casnewydd
Pontypridd
Pontypridd
Aberdar
Aberdar
Wales
Gogledd Cymru Canolbarth Cymru De Orllewin Cymru De Ddwyrain Cymru Cymoedd Y De Ddwyrain
 

Adolygiadau

SITE:Previous
SITE:Previous
1
2SITE:Next
SITE:Next 9

The Jim Jones Revue - The Globe, Cardiff

Mae’n wir i ambell eiliad esgor ar y dymuniad iddynt gymedroli pethau rhyw ychydig, ond y gwir amdani yw nad oes anad yr un band arall sy’n medru cystadlu gyda’i roc lloerig di-lyffethair.


Reginald D Hunter – Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Mae’r digrifwr Americanaidd Reginald D Hunter wedi ymddangos yn gyson ar deledu Prydeinig dros y degawd diwethaf gan gymryd rhan sawl gwaith ar sioeau panel megis Have I Got News for You (HIGNFY) ac 8 Out of 10 Cats.


Gŵyl Rhif 6 – Portmeirion

Wedi ei hysbysebu fel 'Gŵyl annhebyg i’r un arall, mewn lle gwahanol i bob man arall’, roedd trefnwyr Gŵyl Rhif 6 wedi gosod safon uchel iddynt eu hunain. Dim byd o’i le gydag uchelgais, meddech chi, ond os nad yw’r disgwyliadau yn cael eu boddhau, gall ddinistrio enw da’r digwyddiad. 


Manic Street Preachers - Canolfan Casnewydd

Gêm dyn ifanc yw roc a rol, does bosib? Mae’n amlwg i rhwyun anghofio dweud wrth feibion enwocaf y Coed Duon, Manic Street Preachers, sy’n dychwelyd gyda’i unfed albwm stiwdio ar ddeg, Rewind the Film, yr hydref hwn. 


Gŵyl y Dyn Gwyrdd – Ystad Glanusk, Crucywel

Rhaid i Ŵyl gerdd gael ei thafoli yn ei hanfod ar sail y cerddorion sydd i berfformio ynddi, ond mae lleoliad bendigedig yn amlwg o gymorth hefyd i’w rhai sy’n perfformio ar y llwyfannau yno. Does ‘na’r un lleoliad sy’n fwy trawiadol nag un Gŵyl y Dyn Gwyrdd – mae bryniau bendigedig Bannau Brycheiniog yn rhoi llwyfan eang rhywsut i’r ŵyl ganolig ei maint hon. 


Matthew Bourne's Sleeping Beauty - Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Dros y canrifoedd bu nifer fawr o fersiynau o’r stori dylwyth teg glasurol y Rhian Gwsg. O’r gwreiddiol ym 1697 gan Perrault i fersiwn y Brodyr Grimm ym 1812 yn ogystal â’r fersiwn adnabyddus a grëwyd gan Disney, mae stori merch ifanc sy’n goresgyn melltith drygionus ac yn cyrraedd llencyndod â sawl diweddglo gwahanol a hyd yn oed rhagor o ddehongliadau o ystyr y chwedl.


NME Awards Tour 2013 - Prifysgol Caerdydd

Mae gan The New Musical Express allu anhygoel i ffurfio chwaeth gerddorol y genedl (yn debyg i Simon Cowell ond ar gyfer y sin cerddorol amgen) ac i ddathlu hyn, maent wedi bod yn mynd â’i hoff gerddorion ar daith fel rhan o'r Daith y Gwobrau ers 1996.


Sexual Perversity in Chicago – Sherman Cymru, Caerdydd

Bydd comedi dywyll aml ei gwobr David Mamet ynghylch y sîn bobl sengl yn Chicago yn y 70au yn ddeugain mlwydd oed flwyddyn nesaf, ond mae’r sylwgarwch a’r craffter sy’n nodweddu ei ymdriniaeth o’r ornest baru rhwng y rhywiau mor berthnasol heddiw yn y cynhyrchiad hwn oddi wrth Living Pictures a Cegin Productions ag y bu erioed.


Two Door Cinema Club - Prifysgol Caerdydd

‘O gwmpas yr adeg hon y llynedd roeddem ni yma – yn yr un lleoliad’, meddai Alex Timble o Gaerdydd, gyda llawenydd amlwg hanner ffordd trwy set ei fand wrth y dyrfa chwyslyd o’i flaen. Roedd prif ganwr y Two Door Cinema Club yn cael hwyl anfarwol, ac yn mwynhau yn hollol addas. 


The Joy Formidable - Solus Caerdydd

The Joy Formidable - Solus Caerdydd

Gyda’r Manic Street Preachers a’r Super Furry Animals yn cael egwyl estynedig ar hyn o bryd, ymddengys fod ‘na le dros dro ar gyfer safle band gorau Cymru. Mae’n bosib y gallasai The Joy Formidable gipio’r goron honno.